Video

Máy làm hộp đựng giấy nhôm hoàn toàn tự động với khuôn 4 khoang

Máy đựng thực phẩm bằng lá nhôm với khuôn 5 khoang

Máy làm hộp đựng giấy nhôm hoàn toàn tự động với khuôn 3 khoang

Máy làm hộp đựng giấy nhôm bán tự động

Khuôn làm hộp đựng giấy nhôm không có web

Hộp đựng giấy nhôm tường nhẵn